Medlemskap

  •  Silver– 299kr/mån autogiro, eller 3300kr för hela året. I medlemskapet ingår gym och gruppträning.membersVIP
  • Ungdom (15-19) samt pensionär (intyg krävs) – 199kr/månad autogiro, eller 2200kr för hela året. Så länge som Hälsoborgen är ansvarig för driften av badet så ingår även bad i detta kort.
  • Kommunanställd (Intyg krävs)– 269kr/månad autogiro, eller 3100 kr för hela året. Motsvarar Silver.
  • 10-kort – 799kr. Funkar på både gymmet och till gruppträning.
  • Studerande -(CSN intyg krävs) 15%, gäller endast silver.
  • Familjekort – 10% på de kort som familjen väljer. För mer info om familjekortet kontakta oss på gymmet

4_fvkbanner2_250x100

Vid tecknande av medlemskap tillkommer en utvecklingspremie, ‘a 300kr, denna premie går till utbildning av personal, uppgradering av utrustning, reparationer av utrustning och investeringar till verksamheten.

Utvecklingspremien kommer att tas ut en gång om året/medlem. Dragningen kommer att göras i April, tidigast 13 månader från tecknande.

Vid tecknade av medlemskap har vi följande upplägg: med hjälp av personal i receptionen på gymmet väljs typ av medlemskap och typ av betalning – autogiro eller kort/kontant. För att göra handläggningstiden kort är det bra att ha med kontonummer (endast vid autogiro) och legitimation samt ev. intyg (för kommunanställd, studerande samt pensionär). När alla uppgifter lagts in i systemet aktiveras en bricka (”tagg”). Denna bricka används för att få tillträde till gymmet och gruppträningen. Förlorad bricka bekostas av medlem med för närvarande 50kr.

Uppsägning ska göras till Daniel Wilson, på plats eller telefon, 0703-210451.

Villkor för medlemskap hos oss finner du här!

Kommentarer är stängda