Kalipermätning

Nu erbjuder vi Kalipermätning

Kalipermätning är ett sätt att se hur stor del av kroppsvikten som består av fett. Vi använder oss av Harpenden kaliper som troligen är världens bästa med en felmarginal på endast 0.2 mm. Kalipermätning är ett bra sätt att vid diet kontrollera att viktnedgången är effektiv utan att man tappar muskelmassa.

Pris: 200 kr per gång, 800 kr för 5 gånger.

14254002453821573011069

Kommentarer är stängda